V případě, že jste se rozhodli zboží vrátit/vyměnit, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyplňte a vytiskněte si tento formulář.
 2. Formulář a fakturu (nebo její kopii) přiložte ke zboží, které vracíte.
 3. Pošlete zboží na adresu:
  JB Sport, spol. s r.o.
  Dlážděná 3,
  Praha 1, 110 00
  .
 4. Peníze Vám vrátíme na Vámi uvedený účet nejpozději do dvou týdnů od přijetí balíku.
 5. V případě jakýchkoliv nejasností Vás budeme kontaktovat na čísle uvedeném ve formuláři.
 6. Při osobním vrácení na prodejně Vám, po zkontrolování zboží, potvrdíme vrácení. Hotovost nevracíme - peníze Vám budou vráceny na Vámi uvedený účet nejpozději do dvou týdnů.

 

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • Musí byt v původním nepoškozeném obalu.
 • Nesmí být použité.
 • Musí být nepoškozené.
 • Musí být kompletní (včetně krabiček, stojánků, manuálů, certifikátu apod.).
 • S dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list).

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Provozovatel doporučuje zasílat zboží doporučeně a pojištěné, protože neručí za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty k nám. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, provozovatel si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.

 

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na účet uvedený v prohlášení o odstoupení od smlouvy. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.